Safe by Design | Ministerie van IenW

Safe by Design

Safe-by-Design houdt in dat veiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium van product- en procesontwikkeling wordt meegewogen. Het is bedoeld om milieurisico’s te voorkomen en een schone, gezonde en veilige leefomgeving te realiseren. Safe-by-Design maakt deel uit van het milieubeleid waar de overheid op inzet. Wij ontwierpen het logo, de huisstijl en de website i.s.m. Bureau voor Overheidscommunicatie in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM. Endure Design heeft het logo, de huisstijl en de website ontworpen in samenwerking met Bureau voor Overheidscommunicatie.